Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Το ΚΕΜΕΙΕΔΕ θα εκδίδει συλλογικά ή ατομικά ερευνητικά έργα και μονογραφίες οι οποίες θα συνδέονται με το σκοπό και το αντικείμενο λειτουργίας του.