Ελληνικά (GR)English (UK)

Individual Visitors

Εργαστήριο μελέτης & έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης & του διδασκαλικού επαγγέλματος

You can visit the museum during its operating hours and in consultation with its staff by calling at 28310 77052.

 

Useful Advise

  • Escorting Teachers are responsible for the students’ behavour during visiting.
  • Guests are not allowed to touch the exhibits.
  • Do not eat, drink or chew while visiting the museum.
  • No photographing or videotaping are allowed.

Under the Umbrella

Top of Page