Ελληνικά (GR)English (UK)

Work Hours

Εργαστήριο μελέτης & έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης & του διδασκαλικού επαγγέλματοςThe Museum is open to visitors, to schools and the public on the following days and times:


  • Wednesday 11:00΄-13:00΄ and 18:00΄-20:00΄
  • Friday  11:00΄-13:00΄ and 18:00΄-20:00΄


The museum is closed on public holidays.

Under the Umbrella

Top of Page