Ελληνικά (GR)English (UK)

School Garden

O σχολικός κήπος γενικότερα στις μέρες μας εντασσόμενος στο πλαίσιο της λεγόμενης ‘πράσινης ανάτπυξης’ και της ‘αειφόρου αγωγής’ αποτελεί έναν βασικό άξονα συζητήσεων και δημιουργικών εφαρμογών στο χώρο του σχολείου αλλά και έξω από αυτόν.Under the Umbrella

Top of Page